Sobre AntroPoTIC

Castellano  –  Français

AntroPoTIC és una mirada critica i activista des de l’Antropologia a la societat. Vol crear i aplicar metodologies per transformar col·lectivament sota els principis del programari lliure i la praxis de les col·lectivitats FLOSS, promovent aquests models organitzatius i reclamant la seva concretització en la generació de béns comuns.

AntroPoTIC s’enfoca a la cooperació per a la justícia global, la participació i les noves tecnologies, treballant per la millora de les politiques públiques  en aquests àmbits i apostant per la innovació i experimentació entre els actors no governamentals que interactuen amb les institucions. Aporta valor afegit a equips de treball  transversals  i pluridisciplinars mitjançant la prestació de serveis professionals als diferents actors.

Serveis prestats per AntroPoTIC:

COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT – Estudis, Identificació i avaluació de projectes. Gestió integral del cicle del projecte i planificació estratègica. Projectes europeus. Plans Directors i altres documents de planificació de polítiques públiques.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA – Disseny i conducció de processos participatius. Estudis d’anàlisi i mostreig. Reglaments de participació i altres documents de gestió de la participació. Disseny i conducció de processos participatius. Plecs tècnics de licitació.

TIC I PROGAMARI LLIURE – Disseny de bases de dades i eines TIC adaptades a entorns de cooperació i participació ciutadana. Disseny de processos de migració a programari lliure.

AntroPoTIC cristalitza com a projecte a l’estiu de 2015 i es consolida al Setembre de 2016. Des de llavors ha dut a terme més d’una desena de projectes amb diversos actors (institucions, cooperatives, entitats, etc.).

Darrere d’AntroPoTIC hi ha:

Manel Rebordosa: Antropòleg. Després de més d’una dècada treballant per diverses organitzacions en l’àmbit de la cooperació per a la justícia global i del món humanitari i d’interessar-me per l’impacte de les noves tecnologies en comunitats vulnerables i/o empobrides, m’he bolcat en l’estudi de solucions FLOSS en contextos de desenvolupament i en les seves aplicacions en l’àmbit de la participació ciutadana. Doctorand a l’IN3-UOC, compagino AntroPoTIC amb l’estudi de l’impacte de la política pública de cooperació de les administracions catalanes sobre les comunitats vulnerables en el marc de l’agenda global de desenvolupament.

Son companys de viatge d’AntroPoTIC:

Ziri proporciona serveis per a facilitar el desplegament de la cooperació per a la justicia global, donant suport tant a organitzacions de la societat civil com a administracions públiques , i és un instrument per avançar en la sostenibilitat i en la independència de les entitats de la xarxa d’acció social i cooperació.

 

Raons Públiques és una cooperativa d’Innovació Social i Urbana. Col·laborem en l’àmbit de la participació ciutadana, explorant i construint en el marc de projectes d’empoderament ciutadà.

 

Dimmons és un grup de recerca centrat en la gestió dels bens comuns i de l’economia col·laborativa des d’una perspectiva de polítiques de co-creació i innovació metodològica.