Sobre AntroPoTIC

Castellano  –  Français

AntroPoTIC és una mirada critica i activista des de l’Antropologia a la societat. Vol crear i aplicar metodologies per transformar col·lectivament sota els principis del programari lliure i la praxis de les col·lectivitats FLOSS, promovent aquests models organitzatius i reclamant la seva concretització en la generació de béns comuns.

AntroPoTIC s’enfoca a la cooperació per a la justícia global i l’acció humanitària, la participació i les noves tecnologies, treballant per la millora de les politiques públiques  en aquests àmbits i apostant per la innovació i experimentació entre els actors no governamentals que interactuen amb les institucions. Aporta valor afegit a equips de treball  transversals  i pluridisciplinars mitjançant la prestació de serveis professionals als diferents actors.

Serveis prestats per AntroPoTIC:

COOPERACIÓ I ACCIÓ HUMANITÀRIA – Estudis, Identificació i avaluació de projectes. Gestió integral del cicle del projecte i planificació estratègica. Projectes europeus. Plans Directors i altres documents de planificació de polítiques públiques.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA – Disseny i conducció de processos participatius. Estudis d’anàlisi i mostreig. Reglaments de participació i altres documents de gestió de la participació. Disseny i conducció de processos participatius. Plecs tècnics de licitació.

TIC I PROGAMARI LLIURE – Disseny de bases de dades i eines TIC adaptades a entorns de cooperació, acció humanitària i participació ciutadana. Disseny de processos de migració a programari lliure.

AntroPoTIC cristalitza com a projecte a l’estiu de 2015 i es consolida al Setembre de 2016. Des de llavors ha dut a terme més d’una desena de projectes amb diversos actors (institucions, cooperatives, entitats, etc.).

Darrere d’AntroPoTIC hi ha:

Manel Rebordosa: Antropòleg. Després de més d’una dècada treballant per diverses organitzacions en l’àmbit de la cooperació per a la justícia global i l’acció humanitària i d’interessar-me per l’impacte de les noves tecnologies en comunitats vulnerables i/o empobrides, m’he bolcat en la seva aplicació a l’àmbit de les metodologies participatives per a  la provisió de serveis bàsics (aigua, sanejament, serveis sociosanitaris) i en el seu ús per a l’anàlisi de polítiques públiques vinculades a l’Agenda 2030. També col·laboro com a professor associat  a la  Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en els Estudis de Màster en Cooperació per al Desenvolupament  i Acció Humanitària.

Son companys de viatge d’AntroPoTIC:

Ziri proporciona serveis per a facilitar el desplegament de la cooperació per a la justicia global, donant suport tant a organitzacions de la societat civil com a administracions públiques , i és un instrument per avançar en la sostenibilitat i en la independència de les entitats de la xarxa d’acció social i cooperació.

 

Raons Públiques és una cooperativa d’Innovació Social i Urbana. Col·laborem en l’àmbit de la participació ciutadana, explorant i construint en el marc de projectes d’empoderament ciutadà.

 

Dimmons és un grup de recerca centrat en la gestió dels bens comuns i de l’economia col·laborativa des d’una perspectiva de polítiques de co-creació i innovació metodològica.