Plataformes de programari lliure i expansió de les TIC a l’Àfrica Sud-Sahariana: Reptes i oportunitats

El Banc Mundial argumentava, en el seu informe anual de desenvolupament 1998/99 dedicat a la societat del coneixement, que el desenvolupament de capacitats en matèria de TIC serà un vector de desenvolupament clau per als països empobrits durant les pròximes dècades. L’informe 2016, actualment en preparació, estarà centrat precisament en el paper d’Internet en la lluita contra la pobresa, posant de relleu l’actual vinculació i interdependència entre TIC i desenvolupament. Tot i així el grau de prioritat que ha de jugar el potenciar l’accés a aquestes tecnologies en el marc de les polítiques de desenvolupament i lluita contra la pobresa  es un tema de debat que, ara per ara, no sembla estar gaire clar. De fet la presència de les TIC en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament es més aviat escassa i puntual. Cal prioritzar l’accés a les TIC com a política de desenvolupament o aquesta continuarà, durant un cert temps, en un discret segon pla? Es el programari lliure una oportunitat per a potenciar la implementació de les TIC en contextos de desenvolupament? Continua llegint «Plataformes de programari lliure i expansió de les TIC a l’Àfrica Sud-Sahariana: Reptes i oportunitats»